Május 30-án szívünk és templomunk is ünneplőbe öltözött, hiszen konfirmációra készült a gyülekezet.

Isten kegyelméből Szentháromság vasárnapján gyülekezetünkben 9 fiatal tett vallást hitéről. A 9 fiatal közül 3 ezen alkalmon részesült a keresztség sákramentumában is.

Istené legyen a dicsőség a megerősítőkért, a hitvallókért és a gyülekezet gyarapodásáért