"Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Róm. 5.11"

Igehirdető: Vizi János lelkipásztor

1 Item