"Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Róm. 5.11"

Hittan tábor (Fülöpháza)

1 Item